AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.1. PORADENSKÁ ČINNOST


        Všeobecná poradenská činnost zahrunuje celou oblast chovu skotu v souvislostech se zákonnými požadavky správné zemědělské praxe. Jedná se zejména o zhodnocení pohody(welfare) hospodářských zvířat. Okruh celé poradenské problematiky je zaměřen na tituly uvedné v Programu rozvoje venkova.

Znamená to, podat odborné informace týkajíci se podniku v souvislostech k zaváděné křížové shodě.

Jedna linie je podrobná analýza koncepce hospodaření daného podniku, specielně chovu skotu, v okruhu celého prostředí chovu. Analýza je daná legislativou Společné zemědělské politiky a to v oblasti Pohody hospodářských zířat (3 předpisy) a v Ochraně zdraví člověka,zvířat a rostlin(11 předpisů),Ochrany životního prostředí se týká 5 předpisů.

L e g i s l a t i v a:
  • Péče o pohodu hospodářských zvířat (98/58/ES)
  • Zákon na ochranu zvířat proti týrání
  • Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat (464/2009 Sb.)
  • Zákon o krmivech č.91/1996 Sb, ve znění pozdějších předpisů
  • Předpisy vztahující k tlumení nákaz hosp. zvířat,identifikaci a evidenci hosp. zvířat a přepravě.
  • Technické předpisy – Stavby pro zemědělství
  • ČSN - Stavby pro hospodářská zvířata

Druhá linie křížové shody je řešení zjištěných nedostatků, hledání východiska.

Pokud řešení vyžaduje investici, následuje informace o možnostmi využití financování, opět program rozvoje venkova a to :
Osa I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměr b.Stavby a technologie pro živočišnou výrobu.

Křížová shoda je podmínkou poskytování finančních podpor.

Pokud zemědělský podnikatel nedodružuje zákonné požadavky v hospodaření, vystavuje se sankci a to podle hodnocení kontroly.

Výše sankce se rozlišuje podle:

Rozsahu,Závažnosti,Trvalosti,Opakovaní porušení nebo Úmyslu.


© 2009 Jan Medek