AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.6. Bezpečnost práce

Součástí poradenské činnosti je seznámení s výběrem nejdůležitějších zákonů podle metodiky UZPI.

  • Obecná část

  • Pracovní úrazy – evidence a opatření

  • Pracovní prostředí – požadavky na pracoviště a prcovní prostředky ochrana zdraví zaměstnanců při práci

  • Stroje a zařízení používané ve stájích a přidružených provozech

  • Nařízení vlády 27/2002 obecné požadavky na pracovní postupy

© 2009 Jan Medek